Revision:4
Date:29-03-2002
Psycle version:1.6Final

 

 

Úvodem

 

Tento návod je zaměřen pro začátečníky s Psycle. Vysvětluje základy komponování skladeb s Psycle. Avšak výhodou je základní přehled a znalosti o Trackerech pro lepší pochopení některých funkcí a souvislostí.
Prosím, vyberte si svůj další krok:

 

·  Vytváření/Spojování/Používání Modulů

·  Kompozice Pomocí Patternů

·  Příkazy a Tweaking

·  Užitečné Tipy

·  Slova na Závěr

Moduly. Vše, co potřebujete vědět

 

Definice Modulu

 

Modul je element, který vytváří nebo mění signál (v Psycle mluvíme o audio signálu), je ve formě pluginu.

Jsou zde tři typy Psycle Modulů: Generátory, Efekty a Master Modul.

·  Generátory jsou moduly generující zvuk. Například Arguru Synth 2f. Celkově, tyto Generátory sami vytvářejí audio signál a mají rozsáhlou konfiguraci.
Pokud chcete použít samply (zvukové wav soubory), Psycle nabízí Sampler Modul.

·  Efekty pouze modifikují zvuk, sami ho nevytvářejí. Máme na výběr rozdílné typy Efektů jako Delay (prodlevy), Reverby (echa), Equalizéry, Chorusy a další.

·  Master Modul je jediný, jenž přijímá všechny audio signály a posílá je na výstup do zvukové karty.

 

Vytváření nebo Přidání Modulu

Pro přidání Modulu stiskni F2 nebo toto:  tlačítko pro přechod do Machine View (Zobrazení Modulů pokud už v něm nejste). Pak po dvojitým kliknutím na pozadí (nebo stisknutí F9 ) uvidíte okno podobné tomuto:

NewMachine Dialog. Click to enlarge

Moduly jsou děleny do 3 kategorií: Internal, Native a VST Pluginy (nebo Generátory a Efekty, pokud zvolíte "Sort by Class of Machine"). Ikona předcházející každému názvu pomáhá identifikovat třídu a typ Modulu.

Vyber Arguru Synth 2f a stiskni OK (nebo dvojité kliknutí, záleží na zvyku). Potom přidej Arguru Cross Delay. Nyní můžeš se vším pohnout podržením levého tlačítka myši na modulu.

 

Připojení Modulu

 

Pro připojení těchto dvou vytvořených Modulů podržte levé tlačítko myši a SHIFT klávesu a táhněte spojnici z Arguru Synth 2f k Arguru CrossDelay. Po tomto úkonu bude vidět propojující linka, to samé udělejte mezi Arguru CrossDelay a Master. Pokud jste si počínali úspěšně, uvidíte na obrazovce podobné uspořádání:

Machines Connected. Click to enlarge

Bílý trojúhelník na spojnici mezi Moduly indikuje směr toku zvuku. Pokud na něj kliknete, nabídka Connection Dialog nám umožní změnit hlasitost zvuku (sílu signálu) a zrušit toto propojení mezi moduly.

 

Použití Modulu

 

Nyní, dvojitý klik na Arguru Synth 2f nabídne okno Parameters Dialog. Zde můžete měnit parametry modulu a tím měnit generovaný nebo procházející zvuk. Tweak (změnu) hodnoty docílíme podržením levého tlačítka na Knoflíku a táhnutím myši nahoru nebo dolů. Změna je viditelná.
Jemnější Tweak docílíme současným stisknutím CONTROL klávesy (10x jemnější) nebo SHIFT klávesy (změna po jednotkách) při pohybu myši. Po Pravém Kliknutí na parametr můžeme přímo zadat hodnotu.
Pozn.: Je to hodnota, jenž Plugin používá vnitřně. Někdy nemá co dělat se zobrazenou hodnotou, záleží na jednotce a účelu parametru.

Machine Parameters. Click to enlarge

 

Použití Sampleru

 

Použití Sampleru je podobné jako použití ostatních Modulů. Pro přidání Samplu stisněte tlačítko Load vedle comboboxu (rolovací nabídky) "Wave".
Pokud stisknete tlačítko Edit, uvidíte okno Instruments dialog, kde lze měnit hlasitost, panning, smyčky a další parametry Samplu.
Pozn.: Některá nastavení jsou neaktivní (nejdůležitější, podpora Layeru). Sampler bude překódován v dalších nových verzích Psycle.

Vlastní editace hudby

 

Prvně, Psycle má editační mód v Trackerském Stylu. Noty jsou vkládány do Patternů, rovněž jako příkazy, parametry a hodnoty parametrů. Patterny seřazujeme do Sequence (sekvence, sled), ve které definujeme pořadí a vytváření přehrávaných Patternů. Po stisku F3 nebo tohoto:  tlačítka přejdeme do Pattern Editoru.

Standartně máme 16 Tracků (kanálů) pro kompozici, ale jejich počet lze změnit ze 4 na 32 použitím prvního Comboboxu (rolovacího menu) s názvem Tracks. Úplně navrchu každého kanálu jsou dva indikátory: červený (M) představuje Mute (ztišení kanálu) a zelený (S) je Solo mód kanálu (ztišení ostatních).
Pozice kurzoru nastavíme myší nebo kurzorovými klávesami na track, který chceme.

Předtím, než začnete, měli bychom změnit Tempo- údery za minutu (BPM) a Tiky za úder (TPB). Větší BPM, rychlejší skladba. Větší TPB, více místa mezi Tiky (nebo rychlejší přehrávání).Vkládání Not a Příkazů

 

Pro umožnění vkládání hodnot do Pattern editoru, Edit Mode musí být nastaven na On. Pro změnu módu stačí stisknout mezerník. Vysvětleme si každý Trackový sloupec:První sloupec je určen pro Noty, zde můžete vkládat Noty. 2 oktávy jsou mapovány na PC klávesnici. Pro  zvýšení nebo snížení oktávy stiskněte * nebo / klávesu (na numerické klávesnici!)
Druhý sloupec je pro Auxiliar hodnotu. V případě Sampleru, je to číslo Instrumentu (pořadí Samplu), který bude přehráván. Pro VST Pluginy, je to hodnota MIDI Kanálu, a při použití Tweak Příkazu, indikuje číslo Parameteru.
Třetí sloupec indikuje Číslo Modulu. Nezapomeňte, že Efekt Moduly jsou číslovány od 40 do 7F (samozřejmě Hexadecimální hodnoty).
Čtvrtý sloupec je Příkazovým, bližší podání je v
Příkazy a Tweaking podsekci.

Aktualizace Sequence

 

Tak a teď máme vytvořený Pattern, je čas vytvořit sekvenci v Sequenceru:Pozice aktivního Patternu je zvýrazněna. Pro zvýšení nebo snížení čísla Patternu použijte tlačítka "+" a "-"  (tak jako "+" a "-" klávesy na numerické klávesnici).
Pokud je aktivní políčko Follow song, přehrávaný Pattern bude v Pattern View aktualizován.
Nezapomeňte změnit Sequence Length (délku skladby – poslední dvě tlačítka pod Sequence s názvem "Ln."), jinak bude přehráván pouze první Pattern.

Změna hodnot Parametrů v Reálném Čase

 

Omezení počtu slupců pro příkazy v Psycle je kompenzováno systémem Tweakingu příkazů Modulů. Je nutné si přečíst soubor Tweakings and Commands.txt dodáván s Pycle pro hlubší porozumění a pochopení výhod těchto dvou příkazů.

Tweaking

 

Tweaking Modulu z Patternu je změna hodnoty jednoho parametru na další. To dovoluje kontrolovat modul v přehrávacím čase. Pro jejich vložení nastavte kurzor do prvního-notového sloupce a stiskni Tweak klávesu.

Tweak klávesy jsou rozdílné podle jazyku klávesnice, pravděpodobně je to ş ' \ ~ ` klávesa, to už si můžeme nakonfigurovat v Keyboard Configuration DialogBoxu v Menu.

Druhý sloupec
zobrazuje Parametr pro změnu. Pokud se znovu podíváme na Parameters' Dialog Image, uvidíme, že je to Hexadecimální hodnota v názvu dialogu pro vložení hodnoty parametru. To je to, co potřebujeme. U VST Pluginů je to přiřazení v seznamu Parametrů.
Pro Internal Moduly (S užitím Dialog Boxu), uvidíte číslo vedle jména Parametru:Třetí sloupec představuje číslo Modulu. Pokud provedete Tweak Efekt Modul, musíte znát číslo modulu,  získáte ho změnou "Generators" Comboboxu na "Effects", jak je zobrazeno na obrázku níže:Konečně, čtvrtý sloupec zobrazuje hodnotu předanou parametru.
Pokud provádíte Tweak pro VST Plugin, musíte zadat hodnotu mezi 0 and FFFF (0 minimum, FFFF maximum) v hexadecimální hodnotě.
Pro Native Pluginy, musíte zadat přímou hodnotu, kterou získáte z Tweak Dialog v Parameters Dialogu.
Podobně postupujte pro Internal Efekty...

To je, co uvidíte:nebo toto, pro efekty:Užitečné Tipy

 

·  Můžete Přehrávat Noty z Parameters Dialog! Použijte to při nastavení Modulu.

Pozn.: Pro VST Pluginy, pokud kliknete mimo okno GUI (nebo seznam parametrů), musíte zavřít Dialog a otevřít to znovu.

·  Přiřaď jednoduše číslo Patternu v Sequencéru dvojitým kliknutím na něj. Tím se nastaví číslo Patternu na aktuální hodnotu pozice v sekvenci.

·  Přečtěte si keys.txt, je zde mnoho užitečných rychlých kláves.

Slova na Závěr

 

Doufám, že tento návod Vám pomohl k lepšímu porozumění, jak začít komponovat hudbu pomocí Psycle, jakožto s profesionálním Trackerem. Pro další informace se obraťte na Psycle komunity a navštivte:

Psycledelics

psycle.pastnotecut.org/

Navštiv nás na on-line kanálu #psycle IRC Chat nebo EFNet Network.

Díky: Arguru, Mats, ksn, JAZ, SAS, Tao, Pikari, alk, Bohan, ZombieHead, Imagineer, FatalD, dj_d a ostatní uživatelé Psycle!

 

UPWEGO Tutorial Copyright © 2000-2001 Gerwin Koudijs
Revision done by [JAZ]

Czech Translation by KooPer, send comments to kooper@post.cz

 

All damage caused by this tutorial, cannot be held responsible by Gerwin
For more info contact me at: gerwin@koudijs.org